Istotne informacje – sprzedaż biletów miesięcznych luty 2018

Sprzedaż biletów miesięcznych w Miechowie odbędzie się 2 lutego na dworcu PKS w godzinach 11:00-15:30. Bilety miesięczne dla uczniów sprzedawane będą wyłącznie po przekazaniu ksero legitymacji szkolnej.

Odjazdy z Działoszyc na trasie Działoszyce – Miechów – Kraków odbywają się z placu Partyzantów.